شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز 1396

 

1- نقش نوجوانان در دفاع مقدس (محمد حسین فهمیده به روایت رسانه‌های اینترنتی)

     پیمان اکبری، مهدی حریری، بهنام بعلی

     چکیده | English Abstract  متن کامل (pdf)  

DOI:10.21859/psychol-01021


2- اثر بخشی رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های ماندالا بر خشم دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع ابتدایی

     زهرا روزرخ و آزیتا امیرفخرایی

    چکیده | English Abstract  متن کامل (pdf)

DOI:10.21859/psychol-01022


3- ماهیت فقهی حقوقی دیه در کشورهای اسلامی ایران، مصر و امارات متحده عربی با نگاهی بر عدم‌جامعیت نظریه مجازات بودن دیه در قانون مجازات اسلامی ایران

    ابوالحسن مجتهد سلیمانی و اردشیر رستمی

    چکیده | English Abstract  متن کامل (pdf)

DOI:10.21859/psychol-01023


4- بررسي ميزان كاربست مؤلفه‌های نظریه رشدگرا توسط معلمان ابتدايي شهرستان بابل

    هادی مصلح امیردهی، ابراهیم یعقوبی زاد گروی

    چکیده | English Abstract  متن کامل (pdf)

DOI:10.21859/psychol-01024


5- اثر بخشی رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های ماندالا بر کنترل فکر در دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع ابتدایی

    زهرا روزرخ و آزیتا امیرفخرایی

  چکیده | English Abstract  متن کامل (pdf)

DOI:10.21859/psychol-01025


6- بررسی رابطه بین خودکنترلی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

    مریم احمدی جویباری

  چکیده | English Abstract  متن کامل (pdf)

DOI:10.21859/psychol-01026


7- بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در والدین دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری و مقايسه آنان با والدين  دانش آموزان عادي شهر زاهدان

  فريبا پيري، مهوش رقیبی، نورالدین میر، سمانه فولادی، ریحانه تفرشی، صدیقه سالاری و مجتبی دهدار 

  چکیده | English Abstract  متن کامل (pdf)

DOI:10.21859/psychol-01027


8- تاثیر آموزش همتایان برسطح آگاهی،نگرش وعملکرد بهورزان ایلام درزمینه بهداشت روان

   عدنان صیدی، فریبا جلالی، رحمن نورعلیزاد و بهناز عموزاده

  چکیده | English Abstract  متن کامل (pdf)

DOI:10.21859/psychol-01028


9- مقایسه رضایت زناشویی در ازدواج های سنتی و مدرن بین دانشجویان متاهل شهر تهران

   مجید ضرغام حاجبی، تهمینه کمالیان و سوگند ارجمند

  چکیده | English Abstract  متن کامل (pdf)

DOI:10.21859/psychol-01029

تبلیغات

آخرین اخبار

 مقالات پذیرفته شده، اواخر هر فصل در سایت نشریه به چاپ خواهند رسید و کتابچه مقالات نیز از طریق پست خدمت نویسندگان محترمی که درخواست کتابچه میدهند ارسال خواهد شد.********** از پژوهشگران و نویسندگان محترم تقاضا می شود که مقالات خود را به نشریاتی که با محتوای مقالات ایشان همخوانی دارد، ارسال نمایند. ********** از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و مدیران سازمان ها که علاقه مند به همکاری با هر یک از نشریات به عنوان عضو هیئت تحریریه و داوری هستند، تقاضا می شود که رزومه آموزشی و پژوهشی، و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل نشریه ارسال کنند. ********** از دبیران اجرایی و علمی کنفرانس ها و همایش ها که علاقه مند به چاپ مقالات خود در هر یک از این نشریات هستند، تقاضا می شود که اطلاعات کنفرانس و نیز تقاضای خود را طی یک نامه رسمی به آدرس ایمیل انتشارات ارسال کنند.