شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز 1396

 

1- بررسی تنوع ژنتیکی گندم نان در شرایط تنش خشکی

    هادی رنجبر

   چکیده | English Abstract | متن کامل (pdf)


2-ارزیابی اصول و معیار های  مکانیابی مراکز تجاری (مطالعه موردی: برج های دوقلو شهرکرد)

    الهام پورمهابادیان و امین سلیمانی

    چکیده | English Abstract | متن کامل (pdf)


3-پرایمینگ و تاثیرات آن بر روی بذور گیاهان زراعی

   وحید ملاصادقی و سمانه الیاسی

    چکیده | English Abstract | متن کامل (pdf)


4-ارائه مدل تخمین چراغ راهنمایی با استفاده از گزارش گیری آماری حجم ترافیک (مورد مطالعه: چهارراه غفاری-ناصری بیرجند)

     سجاد کفاش زاده، مرتضی بشیری زاده، علی فیاجی و ملیکا مطلبی پور

     چکیده | English Abstract | متن کامل (pdf)


5-نقش جی پی اس (GPS) در کشاورزی مدرن

    هادی رنجبر، وحید ملاصادقی و سمانه الیاسی

   چکیده | English Abstract | متن کامل (pdf)

تبلیغات

آخرین اخبار

 مقالات پذیرفته شده، اواخر هر فصل در سایت نشریه به چاپ خواهند رسید و کتابچه مقالات نیز از طریق پست خدمت نویسندگان محترمی که درخواست کتابچه میدهند ارسال خواهد شد.********** از پژوهشگران و نویسندگان محترم تقاضا می شود که مقالات خود را به نشریاتی که با محتوای مقالات ایشان همخوانی دارد، ارسال نمایند. ********** از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و مدیران سازمان ها که علاقه مند به همکاری با هر یک از نشریات به عنوان عضو هیئت تحریریه و داوری هستند، تقاضا می شود که رزومه آموزشی و پژوهشی، و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل نشریه ارسال کنند. ********** از دبیران اجرایی و علمی کنفرانس ها و همایش ها که علاقه مند به چاپ مقالات خود در هر یک از این نشریات هستند، تقاضا می شود که اطلاعات کنفرانس و نیز تقاضای خود را طی یک نامه رسمی به آدرس ایمیل انتشارات ارسال کنند.